Sedan pandemin startade har Folkhälsomyndigheten översköljts av mejl, telefonsamtal och inlägg på sociala medier. Även om det oftast rör sig om frågor och synpunkter har hat, rena hot och personangrepp eskalerat, rapporterar TT/Omni.

– Det började redan i våras och då, precis som nu, är mycket riktat mot våra talespersoner. Men det har eskalerat och vi känner av det här dagligen, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson till TT.

Han uppger att det finns dödshot som utreds av polisen och medarbetare som har polisskydd. Han går dock inte närmare in på hur polisskyddet ser ut, med hänvisning till att det rör sig om enskilda personers säkerhet. Säkerheten i myndighetens lokaler har också skärpts med vakter.

Anders Tegnell, Karin Tegmark Wisell och andra som ofta deltar på presskonferenser och i intervjuer uppges vara särskilt utsatta – och ibland riktas hoten även mot familjemedlemmar.

Många fler medarbetare berörs dock, enligt Johan Carlson.

– Vi har en känsla av att det orkestreras, det kommer lite i vågor. Det är inte enbart enstaka personer som skickar dumheter utan vi ser att det är likartat och skickas till många, säger han.

Ett stickprov ger vid handen att cirka 80 av de externa mejl som Anders Tegnell fick i december är av hatkaraktär, med krav på avgång, inkompetensförklaring och personangrepp, enligt TT.

Förra veckan varnade forskare för att hat och hot kan leda till självcensur, i en längre artikel här i Läkartidningen. Där berättade Jonas F Ludvigsson, professor och barnläkare, om sitt beslut att sluta debattera och forska om covid-19 efter mängder av aggressiva påhopp.

Johan Carlson säger sig vara bekymrad över att tonläget mellan forskare, och debattklimatet överlag, har hårdnat. Han tror att det ger bränsle åt hat och hot och om forskare lägger ned för att de inte längre tycker att det är värt det så är det ett problem för hela forskarvärlden, anser han.

Han varnar inte minst för konsekvenser på längre sikt.

– Det här kommer inte att sluta med covid. Det kommer att fortsätta med alla möjliga områden, om vi tillåter det, säger Johan Carlson, till TT.