För en vecka sedan beslutade vårdvalsberedningen, en del av hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland, om en helt ny inriktning när det gäller digital utomlänsvård. Det skulle kunna innebära att regionen slutar betala till de privata digitala vårdgivarna från och med nästa år.

Nu har Region Gotland tagit ett beslut i samma linje. Politikerna vill utreda förutsättningarna att sluta betala Kry, Min Doktor och de andra privata nätläkarna som inte jobbar på avtal mot regionen.

Filip Reinhag (S), regionpolitiker i opposition på Gotland. Foto: Karl Melander

– Skälet är ganska enkelt, säger Filip Reinhag, socialdemokratisk regionpolitiker i opposition och den som lade förslaget.

– Det är en vårdform som vuxit explosionsartat de senaste åren. Vi har gått från blygsamma nivåer till en fördubbling varje år. Det börjar närma sig de nivåerna där vi ser att det dränerar vår egen primärvård i stort och tar utrymme från den utveckling vi behöver där.

Medan Västra Götaland tagit ett inriktningsbeslut med den tydliga ambitionen att sluta betala nätläkarna från 2022, har Gotland valt en något försiktigare väg. Man ska till en början utreda om det är möjligt att sluta betala.

– Men visar det sig att vi juridiskt sett kan upphöra med det här eller hitta någon annan modell för det, är jag inte främmande för att fatta det beslutet. Vi måste göra något åt den här vilda västern-marknaden som råder just nu, säger Filip Reinhag.

Han beskriver det ändå som att Gotland »hakar på Västra Götalands initiativ«. Och han tror att detta kommer få ringar på vattnet i Sverige.

– I den kontakt jag har haft med partikamrater runt om i landet är det många som kommer ta liknande initiativ. Och jag är jätteglad att Liberalerna med flera partier i Västra Götaland satte igång den här processen, säger han och fortsätter:

– Jag tror det är viktigt att det är en av de största regionerna i Sverige som gör det. Om Gotland, som Sveriges minsta sjukvårdshuvudman hade gjort det, tror jag inte att det hade fått lika stort genomslag.

I Västra Götalandsregionen beräknas kostnaderna för nätläkarna uppgå till 150 miljoner kronor under 2021. Siffrorna för Gotlands del är betydligt mer blygsamma: utgifterna i fjol var ungefär 5 miljoner kronor, men det kan ändå få stor betydelse.

– Det kan låta lite i sammanhanget. Men vår budget är, som Sveriges minsta sjukvårdshuvudman, betydligt mindre.

Han betonar att han inte är motståndare till digital vård. Men politikerna måste beakta hur vårdformen passar in i vårdkedjan och hur pengarna används.

Tanken är att Region Gotlands tjänstemän nu ska utreda frågan skyndsamt så att regionen eventuellt kan ta ett större politiskt kliv.

– Jag ser framför mig att det här kommer tillbaka innan sommaren åtminstone, så att vi i god tid inför nästa år kan fatta beslut likalydande det som Västra Götaland tog, säger Filip Reinhag.

Även andra regioner tittar åt Västra Götalands håll, såsom grannen Halland.

– Vi har hittills inte konkret övervägt att sluta betala, men beroende på återkoppling från Västra Götalandsregionen och bedömning av den juridiska situationen, kan det givetvis bli aktuellt att ta upp en sådan diskussion även i Halland, säger Region Hallands hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström till Hallandsposten.

 

Läs även:

Västra Götaland vill sluta betala för privata nätläkare