– Tack! Det är klart att det är roligt att det man har gjort uppmärksammas. Det var ganska snabbt ihopskrivet och vi hade kanske inte den mest rigorösa metodiken, men ibland handlar det kanske mest om att snabbt spegla det som händer, säger Erik Hansson, doktorand vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet och ST-läkare i allmänmedicin på Vårdcentralen Arlöv, när Läkartidningen ringer för att gratulera.

Erik Hansson, doktorand vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet och ST-läkare i allmänmedicin. Foto: Privat

Det var i juni förra året som han och hans medarbetare drog slutsatsen – utifrån data från Statistiska centralbyrån – att personer födda i Somalia, Syrien och Irak hade en tydligt ökad överdödlighet under våren 2020 jämfört med personer födda i Sverige, EU, Norden eller Nordamerika.

I artikeln »Stora skillnader i överdödlighet våren 2020 utifrån födelseland« pekade de på trångboddhet, flergenerationsboende och mindre möjligheter till social distansering i hemmet och på jobbet som troliga bidragande orsaker.

Varför ville ni titta på det här?

– Det var ju det här med att man skulle isolera sig om man var över 70 och att man om man var yngre skulle vara hemma med sina symtom om man blev sjuk. På mitt jobb på en vårdcentral i utkanten av Malmö insåg jag när jag träffade mina patienter att personer över 70 år bor med dem som är betydligt yngre och arbetsföra och att det kunde bli vissa problem. Det ville jag uppmärksamma. Jag kände att det hade varit bra att ha något annat att erbjuda från samhällets sida i de fall där vi inte vill skicka hem folk med symtom. Helst hade jag ju velat ha ett epidemisjukhus. Eller att man hade kunnat använda hotell som stod tomma under våren, och säkert gör det fortfarande, för att isolera personer som bor trångt och snabbt få ut dem ur hushållet för egenvård utanför hemmet.

Artikeln har fått ganska mycket uppmärksamhet?

– Ja, den har bland annat uppmärksammats av Delegationen för migrationsstudier, som är en del av regeringskansliet. De ville att vi skulle skriva en sammanfattning så det har vi gjort under hösten.

Nu är vi inne i en ny period av hög smittspridning. Tror du att det har skett någon förbättring när det gäller just överdödlighet bland utlandsfödda?

– Jag vet faktiskt inte. Jag har beställt motsvarande data för hösten från SCB för att kunna göra en ny analys, men har inte fått ut det ännu.

Vad handlar ditt doktorandprojekt om?

– Det handlar om njursjukdom bland lantbruksarbetare i Centralamerika. Jag läste en mastersutbildning på The London School of Hygiene & Tropical Medicine, som var inriktad på smittsamma sjukdomar, så jag har haft ett sådant intresse. Men sedan var det här doktorandprojektet inom arbetsmiljömedicin intressant. Det passade också bättre med hela familjesituationen att arbeta med sådant och allmänmedicin än att arbeta på infektionsklinik.

Här är samtliga vinnare i Årets artikel i Läkartidningen 2020

Tre artiklar har nominerats i sex olika kategorier. En extern jury har röstat fram de vinnande bidragen. Prisutdelningen sker den 18 februari.

Originalstudie/fallbeskrivning

Erik Hansson, Maria Albin, Magnus Rasmussen, Kristina Jakobsson

Stora skillnader i överdödlighet våren 2020 utifrån födelseland

Översikt

Peter Fritzell, Tomas Bergström, Bodil Jönsson, Siv Andersson, Mikael Skorpil, Peter Muhareb Udby, Mikkel Andersen, Olle Hägg

Antibiotika ska med dagens kunskap inte användas vid ryggvärk – med eller utan benvärk

Medicinens ABC/yngre skribent

Johan Bengtsson, Robert Bodén, Elin Törnblom, Linda Steinholtz

ABC om Akut katatoni

Debatt

Anders Johansson

Inte enbart en slump att Västerbotten har få döda i covid-19

Kommentar

Marcus Järås

CRISPR-terapi visar potential – möjligheter och utmaningar

Övriga kategorier

Anna Lindgren

Njurgurun vägrade tro på Henles slynga