Forskarna har studerat data från läkemedelsregistret, dödsorsaksregistret och patientregistret under perioden 11 mars till 15 juni 2020. I studien har dödsorsak kopplad till covid-19 bland personer 20 år och äldre jämförts mellan allmänheten i stort och en grupp med allvarlig psykisk sjukdom, såsom schizofreni eller bipolär sjukdom.

Under den studerade perioden avled 130 personer med allvarlig psykisk sjukdom i samband med covid-19, vilket motsvarade 0,13 procent av den gruppen. I kontrollgruppen motsvarade de nästan 5 000 avlidna en hälften så stor andel, 0,06 procent.

Studien pekar framför allt på en ökad överdödlighet efter 60 års ålder. I gruppen 60–79 år är död kopplad till covid-19 fyra gånger så vanligt som kontrollgruppen i motsvarande ålder.

– Vi ser en hög överdödlighet i covid-19 bland äldre med svår psykisk sjukdom som gör att man kan fundera över om denna grupp borde prioriteras för att få vaccin, säger Martin Maripuu, överläkare i psykiatri och forskare vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Studien ger dock inget svar på vad som orsakar överdödligheten bland psykiskt sjuka.

– Det kan handla om att allvarlig psykisk sjukdom kan leda till att man också biologiskt åldras i förtid, att sjukdomen försämrar hälsan och immunförsvaret i största allmänhet eller att den här gruppen har andra riskfaktorer som exempelvis övervikt, säger Martin Maripuu.

 

Läs hela studien i Frontiers in Psychiatry:

Maripuu M, et al. Front. Psychiatry. 2020;11:609579