Sommaren 2018 fällde Karolinska institutet Paolo Macchiarini och sex medförfattare för oredlighet i forskning. Bland de fällda fanns en av de fyra visselblåsare som först larmade om oegentligheter kring Paolo Macchiarinis forskning.

Ytterligare två visselblåsare bedömdes som »klandervärda« av KI.

Som Läkartidningen tidigare rapporterat har tre av visselblåsarna och ytterligare en fälld KI-forskare förgäves försökt få rätt att överklaga KI:s beslut. Ärendet gick ända till Högsta förvaltningsdomstolen som i juni 2019 beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Nu står det klart att forskarna inte heller får något statligt skadestånd. Det beskedet lämnar Justitiekanslern (JK) i ett nytt beslut. JK avvisar samtliga anspråk.

Forskarna begärde skadestånd av staten eftersom de menar att överklagandeförbudet som då gällde enligt högskoleförordningen, samt domstolarnas underlåtenhet att åsidosätta detta förbud, strider mot forskarnas rätt till domstolsprövning enligt Europakonventionen.

Den begärda ersättningen gäller lidande och ombudskostnader i förvaltningsprocessen. Visselblåsarna menar också att KI utsatt dem för repressalier och att universitetets beslut har skadat deras karriärer och deras möjlighet att bedriva forskning.

Sedan den 1 januari 2020 är det inte lärosätena som själva utreder och beslutar om oredlighet i forskning. Det hanteras i stället vid den statliga myndigheten Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF).

Nämndens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Men att beslut om oredlighet numer, enligt ny lagstiftning, går att överklaga beslut om oredlighet i forskning föranleder inte någon annan bedömning, skriver JK. Förändringen betyder inte, enligt JK, att det tidigare överklagandeförbudet kan anses ha stridit mot Europakonventionen.

Oscar Simonson, kirurg och en av visselblåsarna, säger till Läkartidningen att han inte är förvånad över JK:s beslut.

– Justitiekanslern är statens jurist, kan man säga. Men den ska också ta upp om staten gör övergrepp, men det gör JK sällan. Det är ett system som inte fungerar. Det är mer ett spel för galleriet, och det visste vi ju när vi gjorde det här, säger Oscar Simonson.

Han fortsätter:

– Det som är intressant är att de överhuvudtaget inte tar i sakfrågan, det vill säga: ska man ha en mänsklig rätt att försvara sig? Det är egentligen det saken gäller.

Oscar Simonson menar att ett av syftena med att driva processen vidare är att visa på brister i det svenska systemet.

– Vi gör inte det här för oss själva, och det handlar inte om pengar, utan det handlar om rätt och fel. Vi ville liksom uttömma Sveriges chanser att någon gång göra rätt i Macchiarini-ärendet. Det har man aldrig gjort. Vi har velat ge Sverige en chans.

Visselblåsarna överväger nu att vända sig till Europadomstolen.

– Det är en kostsam process, men vi ska diskutera det.

Läs mer:

Visselblåsare begär skadestånd – och får stöd av Läkarförbundet

Visselblåsare får nej av Högsta förvaltningsdomstolen

Visselblåsare en av sju forskare som fälls i stor Macchiarini-utredning