Karolinska universitetssjukhuset gick upp till förstärkningsläge den 19 november förra året. Den 1 februari i år sänktes beredskapsnivån till stabsläge.

Nu övergår sjukhuset till ordinarie styrning.

– Vi har sedan en tid ett lägre antal covid-19 patienter. Det innebär att Karolinska kan öka takten i den vanliga vården och vårda patienter som annars riskerar att få vänta för länge, och det gör vi bäst när sjukhuset styrs på vanligt sätt. Vi har samtidigt en färdig plan och kan snabbt ställa om för en tredje våg av covid-19, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

Syftet med att återgå till ordinarie styrning är att öka sjukhusets fokus på ordinarie patienter och att minska den så kallade vårdskulden som ökat under hösten. Enligt sjukhuset handlar det i nuläget om cirka 12 500 framskjutna vårddygn som behöver arbetas bort.

I dag, fredag, vårdas 62 patienter med covid-19 inneliggande, inklusive intensivvård, på Karolinska universitetssjukhuset.