Som Läkartidningen tidigare har berättat stängde förlossningen vid Karlskoga lasarett i juni 2019. Under våren hade Inspektionen för vård och omsorg riktat skarp kritik mot patentsäkerheten efter en händelse på förlossningen. Verksamhetschefen för kvinnokliniken i Region Örebro län, Gill Kullberg, kom fram till att det inte gick att garantera patientsäkerheten för akut sjuka nyfödda barn.

– Anledningen till beslutet är brister i patientsäkerheten när det gäller de akut sjuka nyfödda barnen, eftersom det inte finns någon neonatalavdelning, och heller inte tillgång till vare sig neonatolog eller neonatalologiskt team i Karlskoga, sa hon till Läkartidningen efter beslutet.

Stängningen ledde till stora protester bland befolkningen och regionpolitikerna har sedan dess velat öppna verksamheten igen. I februari 2020 slog hälso- och sjukvårdsdirektören fast att det är möjligt att öppna förlossningen först vid årsskiftet 2024/25 när det finns tillräckligt med erfaren personal och säkra transporter till Universitetssjukhuset Örebro. För att snabba på processen beslutade det politiska styret i regionen i september att förlossningen ska upphandlas och drivas av en privat entreprenör.

Bland kommunpolitikerna i Karlskoga och Degerfors finns dock en besvikelse över Region Örebros agerande, enligt Sveriges Radio P4 Örebro.

– Frågan om förlossningen, som kanske är den mest avgörande frågan för Karlskoga lasaretts överlevnad, tar man inte på allvar på regionen. Och det är den typen av frågor som just är så viktiga för oss i västra länsdelarna, säger Tony Ring (M), kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga, till P4 Örebro.

Kommunpolitikerna har därför tittat på hur andra kommuner löst sin lokala sjukvård. Och strålkastaren har fastnat på Norrtälje sjukhus. Sjukhuset drivs av vårdbolaget Tiohundra AB, som är ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun.

– Karlskoga och Degerfors skulle kunna ta ett större ansvar tillsammans med Region Örebro län, säger Tony Ring.

Nästa mål för kommunpolitikerna i Degerfors och Karlskoga är att bilda ett gemensamt bolag som kan driva lasarettet. Genom en ny ägandeform hoppas kommunerna få mer inflytande över sjukhuset. Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S) är positiv till idén, enligt P4 Gävleborg. Samtidigt påpekar han att det inte förändrar mycket.

– Vilken hälso- och sjukvård som ska bedrivas på lasarettet bestämmer regionen oavsett driftsform. Som utförare har du makt och inflytande över hur du ska göra saker, men inte vad.

Läs även:

Ytterligare ett steg mot privat förlossning i Karlskoga

Politikerna vill upphandla förlossningen i Karlskoga

Läkarföreningen: »Ett rimligt beslut att lägga ner«

Förlossningen i Karlskoga: »Inte sannolikt att vi kan öppna i år«

Politiker: Förlossningen i Karlskoga ska öppna igen

Hallengren kallar till möte om förlossningsvården

Läkare i Örebro: »Vi klarar inte två jourlinjer på kvinnokliniken«