Enligt Region Västerbotten ökar spridningen av covid-19 framför allt i Skellefteå och södra Lappland. Däremot syns en fortsatt minskning i Umeåområdet.

– Vi ser också en ökning av den brittiska virusvarianten, just nu har fler än 30 personer mutationen och ytterligare analyser pågår, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten, i ett pressmeddelande.

Regionen uppger också att antalet inneliggande patienter med covid-19 ökar. I nuläget vårdas 35 personer på sjukhus varav 9 på intensivvårdsavdelning.

– Utvecklingen är mycket allvarlig och vi måste se till att träffa så få människor som möjligt, röra sig mindre ute i samhället och prioritera det som är nödvändigt, säger Stephan Stenmark.