Region Jönköpings län aktiverade krislägesavtalet den 4 januari. Det är också den enda regionen där avtalet använts även för läkargruppen. Med avtalet höjs det ordinarie arbetsmåttet till 48 timmar i veckan och arbetsgivaren får större möjlighet att disponera personal mot att de betalas en högre ersättning.

Men krislägesavtalet räcker inte till och nu vill Region Jönköpings län få hjälp av andra regioner. Regionen blir först i landet med att använda »nationella larmytan«, en funktion som styrs av Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

– Tyvärr är personalen på våra sjukhus mycket hårt ansträngda. Vi ser ingen nedgång av antalet fall av covid-19, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig i ett pressmeddelande.

– Nu behöver vi hjälp från personal med intensivvårdskompetens från andra regioner. Samtidigt sänder vi patienter till andra regioner för att få intensivvård.

Larmytan skapades i november i fjol, och gör att regioner kan låna personal av varandra om inte krislägesavtalet räcker till. För Region Jönköpings län gäller det i nuläget sjuksköterskor och undersköterskor.

– Vi ser en uppgång i antalet fall av covid-19 i åldersgruppen 20–50 år vilket oroar oss mycket. Antalet vaccinerade är fortfarande för litet för att skydda mot en ny våg, säger Mats Bojestig.

Region Jönköpings län skickade sin ansökan på onsdagseftermiddagen. Larmet går till alla regioner i landet som sedan kallas till ett möte. Där beskriver Jönköpings län sin situation och sitt behov av personal. Efter det undersöker de andra regionerna sina resurser och lämnar besked om vilken hjälp de skulle kunna bistå med.