Läkaren och forskaren Mats Martinell, som är medicinskt ansvarig för smittspårningen i Region Uppsala, vill att regionerna börjar samarbeta mer kring smittsspårningen. Under pandemin har regioner byggt upp egna grupper av smittspårare. De har sedan utvecklat en egen metodik för att hitta personer som kan ha exponerats för smitta och för att fånga upp nya varianter av viruset.

– Jag är orolig över att alla sitter ensamma i sina regioner och uppfinner sätt att hitta de här varianterna som kan vara ett hot för oss alla, säger han till Vetenskapsradion.

Han påpekar att det finns en risk att de nya vaccinerna inte fungerar mot de nya varianterna av coronaviruset.

– Jag vet inte hur mina grannregioner arbetar kring smittspårning till exempel. Det är lite synd, för nu gäller det att vara så mycket mer på tårna. Annars kanske virusvarianten blir vanligare än den vi känner till, och då måste vi börja vaccinera om.

Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi som arbetar med Mats Martinell i projektet »CRUSH Covid«, håller med.

– Snabbhet är vad vi behöver. Att de som är misstänkt smittade snabbt får reda på det. Det är så vi kan bryta smittkedjorna. Då gäller det att vi arbetar tillsammans i samhället, säger hon till Vetenskapsradion.

Syftet med det tvärvetenskapliga projektet CRUSH Covid är att kartlägga och försöka minska smittspridning samt kraftiga lokala utbrott av covid-19 i Uppsala län. Studien ska även hjälpa Region Uppsalas smittskyddsenhet med kontinuerliga kunskapsunderlag och utvärderingar av teststrategier och riktade åtgärder. Forskare från fem institutioner på Uppsala universitet kombinerar data från flera olika källor för att tidigt identifiera geografiska områden med tecken på ökad smittspridning. Det handlar om exempelvis anonymiserad data från 1177 Vårdguiden, virusmätningar i avloppsvatten och information om antalet personer som behöver sjukhusvård på grund av covid-19.

 

Läs också:

21 smittskyddsläkare om coronapandemin

Hårt jobb och tvära kast för landets smittskyddsläkare

Flera regioner växlar upp sitt arbete med smittspårning

Uppsala satsar på smittspårning kring barn med covid-19

Regionerna hinner inte med smittspårningen