Den 15 januari lät en högt uppsatt läkare inom Capios vårdverksamhet i Region Stockholm vaccinera en anhörig, skriver Svenska Dagbladet.

»Vi kan bekräfta att en läkare på Capio har vaccinerat sin hustru och frångått våra riktlinjer«, skriver Liza Manestam, kommunikationsdirektör på Capio, i ett mejl till tidningen.

Anhöriga ingår inte i prioriteringslistan och hustrun uppges inte vara anställd inom vårdsektorn. Capio skriver att läkaren följt prioriteringslistan men att läkaren inte hittat någon som uppfyllde kriterierna och kunde infinna sig under vaccinets hållbarhetstid.

»I stället för att kassera vaccinet valde hen den här lösningen och har då frångått våra riktlinjer«, skriver Liza Manestam.

Under tisdagseftermiddagen publicerade Capio ett pressmeddelande om att man upptäckt ytterligare ett fall av vaccination utanför prioriteringslistan.

Det handlar om en chef i Stockholm som låtit vaccinera tre av sina anhöriga med restdoser.

Capio skriver att båda fallen utgör en oacceptabel tolkning av gällande riktlinjer och att man nu ska tydliggöra riktlinjerna ytterligare för att restdoserna används på bästa möjliga sätt inom det korta tidsintervall som de är användbara.

»Capio tar avstånd från det inträffade och inleder också en fördjupad internutredning kring omständigheterna i syfte att klarlägga om ytterligare åtgärder behöver vidtas«, avslutar Capio pressmeddelandet.

Läs också:

Två i Karolinskas ledning tar timeout efter vaccination