Under den andra vågen aktiverade sju regioner krislägesavtalet. Men det har bara tillämpats för läkarkåren i Jönköpings län.

Den 9 februari inaktiverades det i Region Skåne. Och med tanke på att trycket på vården har lättat, tycker Läkarförbundet Skåne att det är rimligt att avtalet inaktiverades.

– Antalet IVA-patienter med covid-19 har minskat så det är inte så mycket att säga något om, säger Staffan Larsson, ordförande i Läkarförbundet Skåne som består av de fyra lokalföreningarna i regionen.

Men han påpekar också att läkarna aldrig berördes av avtalet. Regionen ansåg aldrig att krislägesavtalet behövde tillämpas på läkarkåren medan Läkarförbundet Skåne menar att det borde ha använts på frivillig basis för läkarna.

Nu funderar de lokala fackföreningarna på om man måste hitta en ny väg för framtida kriser.

– Krislägesavtalet verkar ju inte fungera så bra för läkare över huvud taget. Vi har några funderingar om hur vi ska göra, om vi ska försöka få till ett annat avtal för läkare. Man har ju inte anvisat läkare enligt avtalet utan litat mycket på att frivilliga har ställt upp. Man måste titta närmare på detta till nästa gång, säger Staffan Larsson.

Frågan är principiellt intressant eftersom avtalet ger en högre ersättning till de som går på det. Det ordinarie arbetsmåttet höjs till 48 timmar per vecka i max fyra veckor, vilket många läkare redan arbetar nu under pandemin. Men med avtalet utgår en extra krisersättning som motsvarar 120 procent av lönen, vilken höjs till 150 procent vid särskild nödfallsövertid.

– Vi tycker att arbetsgivaren har utnyttjat läkares positiva inställning att ställa upp, utan att betala för det.

Förutom Skåne har tre andra regioner inaktiverat avtalet: Västra Götaland, Gävleborg och Kalmar län. Där användes avtalet överhuvudtaget inte för någon yrkesgrupp.

Som Läkartidningen tidigare berättat har det väckt både frågor och kritik bland fackförbunden. Vårdförbundet menar att deras medlemmar sliter utan rätt ersättning och funderar på att säga upp krislägesavtalet. Läkarförbundet utvärderar avtalet, men menar att det säkert hade kunnat användas i större utsträckning för läkarna.

Nu har Sveriges Kommuner och regioner (SKR) skärpt kraven för att regionerna ska kunna aktivera krislägesavtalet. Regionerna måste framöver kunna presentera en plan för när man ska börja anvisa personal enligt avtalet.

 

Läs även:

Efter kritik – nya regler för att få aktivera krislägesavtalet

Kluvet om krislägesavtal i Skåne

Läkare i Jönköping börjar jobba på krislägesavtal