Det var i slutet på förra veckan som Region Sörmland tillfälligt stoppade vaccinationerna av vårdpersonal. Anledningen var att ett hundratal medarbetare fått biverkningar som feber och muskelvärk, vilket ledde till att många fick stanna hemma från jobbet.

Nu ska Region Sörmland återuppta vaccinationerna av vårdpersonal, men med vissa förändringar av upplägget. Bland annat ska vaccinationerna spridas mellan olika avdelningar för att undvika att för många ur personalen från en och samma arbetsplats blir sjukskrivna samtidigt.

Marie Engman, ordförande i Sörmlands läkarförening, uppger för SVT Nyheter Sörmland att det kan finnas en risk att biverkningarna medfört att viss vårdpersonal känner ett motstånd mot att ta vaccinet.

För att minska motståndet föreslår hon bland annat att regionen ska ge full karensdagsersättning och inte bara den schablonersättning som erbjuds via Försäkringskassan.

– Eftersom så pass många ändå fick ganska kraftiga biverkningar så riskerar det att leda till att en del drar sig för att ta vaccinet av ekonomiska skäl om man behöver vara borta från jobbet och då får karensavdrag. Det jag har funderat på är om det skulle vara klokt av arbetsgivaren att ersätta bortfallet eller rent av lägga in en ledig dag efter planerad vaccination, säger Marie Engman till SVT Nyheter.

I dagsläget ligger schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut på 810 kronor per dag.

– Jag hoppas att personalen väljer att vaccinera sig oavsett ersättning eller inte, men det jag är rädd för är att det finns en del som av ekonomiska skäl väljer bort vaccinationen för att man är rädd att bli sjuk av vaccinet, säger Marie Engman.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, uppger för SVT att läkarföreningens förslag är intressanta.

– Redan i dag är det möjligt för anställda och de som har egen firma att få ersättning. Regeringen har kommunicerat att man vill förlänga det här. Det här skulle i så fall handla om att även få ersättning för det resterande karensdagsbortfallet. Det är inte alls omöjligt även om det skulle innebära en administrativ fråga, säger Monica Johansson till SVT.

Läs mer:

Sörmland börjar vaccinera personal igen