Cirka 82 procent av äldre på särskilt boende har fått minst en dos av vaccin mot covid-19, och 70 procent har fått två doser. Samtidigt har både antalet sjukdomsfall och dödsfall minskat snabbt inom särskilda boenden.

Vid en pressträff vid lunchtid på torsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att mycket talar för att minskningen är en effekt av vaccinationen.

Mot den bakgrunden gör myndigheten bedömningen att personer på särskilda boenden kan träffa symtomfria anhöriga fysiskt nära i sitt hem två veckor efter att de fått den andra vaccindosen.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson påpekade dock att det inte handlar om en allmän lättnad för andra grupper som fått vaccin, exempelvis vårdpersonal.

Enligt Johan Carlsson är ett skäl till det att det inte ännu finns full kunskap om hur vaccinet skyddar mot att sprida smitta.

– Anledningen till att vi upphäver den här regleringen för de äldre är att de i sig, vid besök på sitt rum, inte bidrar till smittspridningen på samma sätt. När det gäller de andra som har fått vaccinet så gäller samma regler som tidigare.

Vid en pressträff senare under torsdagen presenterade Folkhälsomyndigheten mer detaljerad statistik om vaccinationerna och om situationen kring covid-19 i Sverige.

Hittills har 454 996 personer fått minst en vaccindos och 235 275 har fått två doser, enligt inrapporterade data.

Vad gäller antalet fall av covid-19 i Sverige syns nu en tydlig uppgång.

– Tyvärr är det nog så att även den här veckan lär vi se en viss uppgång jämfört med föregående vecka, sa statsepidemiolog Anders Tegnell.

Belastningen i sjukvården är just nu på en platåfas. Enligt Socialstyrelsens senaste siffror vårdas över 1 300 personer på sjukhus med covid-19.

233 covidpatienter vårdas inom intensivvården. Det är åtta fler jämfört med förra veckan.

– Vi får den här platån på en väldigt hög nivå, vilket inger oro, sa Socialstyrelsens Iréne Nilsson Carlsson.

Trots det osäkra läget i vården är Anders Tegnell försiktigt positiv när det gäller utveckligen över antalet avlidna med covid-19.

– Vi har jämförelsevis få nya dödsfall under senaste dagarna. Det är fortfarande ganska höga nivåer, men en utveckling som är lovande, sa Anders Tegnell.

Totalt har nu 12 798 personer rapporterats som avlidna med covid-19 i Sverige.