Den senaste veckan har antalet nya fall av covid-19 fördubblats i Västerbotten. Samtidigt har ett klusterutbrott konstaterats vid batterifabriken Northvolt i Skellefteå. Där har man också haft flera fall av den virusvariant som först upptäcktes i Storbritannien.

För att bromsa smittspridningen har Region Västerbotten, tillsammans med Folkhälsomyndigheten och länsstyrelsen, nu fattat beslut om att införa särskilda regionala rekommendationer som tillägg till de nationella rekommendationerna.

Invånarna uppmanas bland annat att undvika resande såväl inom som utanför länet. Och personer som är anställda vid eller har uppdrag på arbetsplatser där utbrott pågår uppmanas att inte vistas ute i samhället på sin fritid.

– Just nu så gäller det här Northvolt i Skellefteå, där det just nu också utförs en fortlöpande massprovtagning. Personal med koppling till det här projektet ska undvika att vistas ute i samhället. Den här rekommendationen gäller även de som bor tillsammans med någon vid verksamheten, sa Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten, vid en presskonferens i dag.

Alla Skellefteås högstadieklasser och gymnasier rekommenderas också att bedriva distansundervisning. De särskilda rekommendationerna gäller från och med i dag fram till och med den 28 februari 2021.

Trycket på sjukvården är också högt. Just nu vårdas 40 patienter med covid-19 på regionens tre sjukhus, varav 10 på intensivvårdsavdelning. Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå har man återigen öppnat en covid-IVA.

–Vi hoppades att vi inte skulle hamna här igen, men nu ökar vårdbehovet och det är bekymmersamt. Till följd av det försämrade läget har vi återigen gått upp i förstärkningsläge i Skellefteå och Umeå, sa hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa på presskonferensen.