Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Förra veckan varnade forskare för att hat och hot kan leda till självcensur i en längre artikel här i Läkartidningen. I artikeln berättade till exempel Jonas F Ludvigsson, professor och barnläkare, om sitt beslut att sluta debattera och forska om covid-19 efter mängder av aggressiva påhopp.

Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, anser att det som har hänt är oacceptabelt.

– På ett personligt plan kan jag verkligen känna med Jonas Ludvigsson. Det är verkligen ledsamt att han tvingats ta det här beslutet. För forskningen, demokratin, samhällsdebatten och kunskapen är det djupt allvarligt. Vi måste försöka få stopp på hat mot forskare.

Hon säger samtidigt att hon inte är förvånad, eftersom det tyvärr är känt sedan tidigare att det förekommer hat och hot mot forskare inom områden som väcker starka känslor och åsikter.

– Nej, jag är inte förvånad. Men jag blir kanske extra upprörd. Covid-19 är en allvarlig sjukdom och vi vet att vi behöver mer kunskap för att kunna fatta välgrundade beslut och rädda liv.

Förra våren kallade Matilda Ernkrans till sig representanter för landets lärosäten för att få en samlad bild av hot och hat mot forskare. Under ett möte på tisdagen kommer hon på nytt att lyfta problemet med landets rektorer.

– Jag vet att det finns ett väldigt starkt engagemang för detta runt om i högskolevärlden. Det är viktigt att diskutera hur vi på olika sätt kan ta ansvar för forskningens och forskarnas frihet, för hur man som forskare ska kunna gå till sitt jobb och utföra sitt arbete och för hur vi ska se till att upprätthålla förtroendet för forskning och forskare, säger Matilda Ernkrans.

Hon har också lagt ett lagförslag – som riksdagen ska ta ställning till under våren – om att skriva in ett skydd av den akademiska friheten i högskolelagen.

Hur kopplar det till hat och hot?

– Jag tycker att det är en väldigt tung, tydlig politisk signal att vi står upp för den akademiska friheten, för forskarnas frihet. Jag tycker att vi behöver vara många som säger att hot och hat är oacceptabelt. Ett sätt att göra det från politikens sida är att skriva in i högskolelagen att också skydda den akademiska friheten.

Hon hoppas på ett brett stöd i riksdagen.

– Jag är dock mycket väl medveten om att det här inte kommer att räcka för att få stopp på hat och hot mot forskare. Det behövs ytterligare insatser. Inte minst måste var och en av oss ta ansvar för vad vi vill ha för samhällsdebatt. För vad man sprider på nätet till exempel, säger Matilda Ernkrans.

Läs också:

Risk att forskare skräms till tystnad

Säkerhetssamordnare: Det finns ett jättestort mörkertal