– Jag är supertaggad av två skäl. Dels för att det är frågor som rör psykisk hälsa och jag vill kunna bidra till lågtröskellösningar och hjälpa människor innan det blir för allvarligt. Dels har jag möjlighet att få en högre chefstjänst. Det kliade i fingrarna att få ett större uppdrag och ett större förtroende, säger Nasim Farrokhnia.

Hon har en bakgrund som bland annat verksamhetsområdeschef på akuten vid Södersjukhuset i Stockholm och på hennes cv finns även forskning vid SBU, uppdrag som ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa, och ordförande i E-hälsoläkarna, en intresseförening inom Läkarförbundet. 2018 handplockades hon som forsknings- och utbildningschef till den digitala vårdgivaren Kry.

Nu blir Nasim Farrokhnia Sverigechef på Mindler, ett annat e-hälsobolag som erbjuder patienter hjälp av psykologer online. Därigenom ska hon ansvara för den fortsatta utvecklingen i bolaget med allt som händer i Sverige.

Vad får du chansen att göra nu som du inte kunnat i din roll på Kry?

– På Kry har jag jobbat med medicinsk kvalitet, forskning och utbildning. Och nu kommer jag att ansvara för de frågorna som en del i en större helhet.

– Mindler är ett växande företag. Det gäller att få ihop alla bitar samtidigt som det är hög aktivitet. Och det gäller att skapa en tydlig organisationsstruktur, bygga en kultur tillsammans, och synka alla – ledarskapet blir mycket större.

Det är ett företag som inte har samma läkarprägel. Hur ser du på din läkarroll?

– Det är ett privilegium att ha en läkarutbildning, och vi läkare kan ha massor av olika roller. Några är kliniker, andra forskare, och att vara chef är ett yrke i sig. Och jag är glad att vårt förbund Läkarförbundet vill se fler läkare som chefer, säger Nasim Farrokhnia.

– Med åren som kliniskt verksam läkare har jag en god förståelse som kan hjälpa mig vara en bättre chef i en vårdkontext.

Nasim Farrokhnia är också ordförande i E-hälsoläkarna som blev en intresseförening inom Läkarförbundet 2019.

Kommer ditt ordförandeskap påverkas på något sätt av din nya roll?  

– Jag är kvar i e-hälsofältet. Får jag förtroendet vill jag gärna fortsätta att leda, men det får valberedningen och medlemmarna bestämma.