Platåfasen över antalet fall av covid-19 i Sverige är bruten. Mellan vecka 5 och vecka 6 syns en liten ökning nationellt.

Det konstaterar Folkhälsomyndigheten vid dagens myndighetsgemensamma pressträff.

– Trenden är att vi antagligen kommer att se ett visst ökande antal fall även den här veckan. Det här ser olika ut i olika regioner. Vissa har en platå, en del har en ökning, säger Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten presenterade också statistik från fyra regioner över förekomsten av virusvarianten som kopplas till Storbritannien.

I samtliga fyra regioner, Skåne, Gävleborg, Västmanland och Örebro, har virusvarianten ökat de senaste veckorna. Folkhälsomyndighetens siffror pekar bland annat på att ungefär 25 procent av de bekräftade fallen i Gävleborg kan vara orsakade av den brittiska varianten.

– Värt att notera är att Västmanland, som har en minskande smittspridning generellt, ändå har en ökande trend av den här typen. Det hänger inte ihop med en ökad smittspridning, kan man säga, säger Sara Byfors.

Läget i vården är fortsatt ansträngt. I dagsläget finns 658 disponibla IVA-platser i landet. 512 av dessa platser är belagda, varav 207 med covidpatienter.

1 077 patienter med covid-19 vårdas inneliggande på andra avdelningar än intensivvårdsavdelningar.

– De senaste veckornas minskning av covidpatienter i slutenvården, exklusive IVA, ser vi inte riktigt längre, säger Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen.

Det finns dock stora skillnader regionalt. Det gäller också för intensivvården. Antalet patienter nationellt sett ligger på en platå just nu, men några regioner har en ökning av patientinläggningar på IVA, medan andra har en minskning.

Vad gäller vaccination mot covid-19 har över 550 000 vaccindoser getts i Sverige. Drygt 384 000 personer har fått minst en dos, och nästan 169 000 har fått en andra, enligt inrapporterade data.

Bland boende på särskilt boende har 82 procent fått minst en dos vaccin, och 64 procent har fått två doser.

Socialstyrelsen presenterade dessutom siffror som visar att antalet smittade på särskilt boende sjunkit flera veckor i följd.

– Smittspridningen sjunker väsentligt snabbare än bland personer med hemtjänst, vilket med stor sannolikt hänger samman med att vaccinationerna kommit längre inom särskilda boenden. Jag tycker vi således kan glädja oss åt att vaccinet har en god effekt även bland äldre och sköra personer, säger Thomas Lindén.

Totalt har nu 12 598 personer rapporterats som avlidna med bekräftad covid-19.