Alkoholstoppet efter klockan 20 på restauranger förlängs till den 28 februari, och därefter gäller stoppet efter klockan 22. Uppmaningen till alla som kan att arbeta hemifrån förlängs till och med den 31 maj. Det var några av beskeden från regeringen vid en presskonferens på torsdagen.

– När nedgången avstannar är det en varningssignal, sa statsminister Stefan Löfven.

Regeringen förbereder nu för att kunna vidta fler åtgärder på basis av pandemilagen. Huruvida åtgärderna också kommer att användas beror på hur smittläget utvecklas. Det handlar bland annat om bindande smittskyddsregler på resor med tåg och buss och beslut om att stänga butiker och köpcentrum. Men regeringen förbereder också för lättnader den dag som läget är bättre.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram några olika scenarier för hur smittspridningen kan utvecklas. Läget är fortfarande instabilt, och det gör att smittspridningen kan vända uppåt igen. Förekomsten av den brittiska varianten är relativt hög i Sverige och små förändringar kan få stora konsekvenser med risk för en tredje våg under våren, enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson, som också deltog i regeringens presskonferens.

– Vi är inriktade på att det mycket väl kan bli en tredje våg i Sverige, sa socialminister Lena Hallengren (S).

Oron är nu stor att följsamheten till rekommendationer och smittskyddsåtgärder ska minska i samhället.

Vid den ordinarie myndighetsgemensamma pressträffen på torsdagseftermiddagen presenterade statsepidemiolog Anders Tegnell nya möjliga scenarier för smittspridning som regeringen baserar sina planer på.

– Det finns en stor risk för en tredje våg om vi inte håller i, sa Anders Tegnell.

Det handlar om olika antaganden om graden av sociala kontakter i samhället, en låg kontaktnivå som under jul och nyår, en långsam ökning av kontakter och till sist en ökad kontaktnivå i samhället, samt en skattning av hur spridningen av den muterade brittiska varianten kan komma att öka i de olika scenarierna och med olika smittsamhet. De påbörjade vaccineringarna beräknas inte ha någon större effekt på smittspridningen under perioden, fram till och med april. En rapport om scenarierna finns här.

Antalet patienter som vårdas i slutenvården utanför iva har gått kraftigt ned sedan förra veckan från 1 723 till 1 366. Antal iva-patienter har minskat från 275 till 248 i dag, men beläggningen är hög, och 552 av 691 iva-vårdplatser är belagda, enligt Thomas Lindén, Socialstyrelsen. Två regioner är i normalläge, sju i stabsläge och tolv är i förstärkningsläge. Antalet nya fall på särskilda boenden har minskat »avsevärt«. Även antalet avlidna på särskilda boenden har minskat.

– Sammanfattningsvis är läget fortfarande allvarligt, smittspridningen är fortfarande på en hög nivå och sjukvården är rejält ansträngd. Den nedgång vi ser kan snabbt bytas i en uppgång, sa Thomas Lindén.