Läkartidningen har tidigare berättat om studien vid Danderyds sjukhus i Stockholm som undersöker immunitet efter covid-19 hos medarbetare på sjukhuset.

Nu presenteras nya resultat som visar att 96 procent av de 370 deltagare hade antikroppar i våras fortfarande har kvar skyddande antikroppar mot virusets så kallade spike-protein nio månader senare.

Två tredjedelar av dessa personer har också ett uppmätt T-cellsminne som är specifikt för sars-cov-2.

I studien har man också genomfört en screening där 340 deltagare med antikroppar testats för sars-cov-2 en gång i veckan under en tioveckorsperiod. Virus kunde påvisas hos mindre än 1 procent av deltagarna, vilket enligt forskarna talar för en låg risk för återinfektion.

− Genom att undersöka flera komponenter av immunförsvaret nio månader efter genomgången infektion, kan vi se att även milda symtom ger ett långvarigt och brett immunförsvar. En osäkerhet har varit om en individ med antikroppar kan bära på viruset och föra smittan vidare utan att själv ha några symtom, men den risken verkar vara mycket liten, säger Charlotte Thålin, specialistläkare och ansvarig forskare för studien, i ett pressmeddelande.

För SVT Nyheter uppger Charlotte Thålin att kunskapen om långtidsimmuniteten bör påverka i vilken ordning människor vaccineras mot covid-19.

– Det här talar ju starkt för att man inte riskerar att bli infekterad igen, i alla fall inte inom nio månader. Så vet man om att man har haft covid-19 så tycker jag att man kan ställa sig sist i kön och låta de som behöver vaccinet mer gå före, säger hon till SVT Nyheter.

Studien om långtidsimmunitet drivs och genomförs i ett samarbete mellan Danderyds sjukhus, Karolinska institutet, KTH, Scilifelab, Uppsala universitet och Folkhälsomyndigheten.

I maj sker nästa provtagning och då väntas en stor andel av deltagarna vara vaccinerade.

– Då kommer vi att kunna jämföra immunförsvaret efter naturlig infektion och efter vaccinering, säger Charlotte Thålin.

Läs mer:

Vanligare med antikropparna hos de som vårdat coronapatienter

En av fem på Danderyd har haft covid-19