Förtroendet för sjukvården ökade i samtliga regioner under pandemiåret 2020. Det visar den årliga undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern där 50 000 invånare svarat på vad de anser om hälso- och sjukvården i sin region.

– Det är väldigt glädjande att förtroendet för hälso- och sjukvården ökar så pass mycket. Det är ett kvitto på att regionerna kunnat ställa om och möta de stora vårdbehov, de frågor och den oro som uppstått under pandemin, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och regioner (SKR), i ett pressmeddelande.

Högst förtroende har invånarna för sjukhusvården. 76 procent uppger att de har stort eller ganska stort förtroende för sjukhusen i regionen. När det gäller vårdcentralerna är det 66 procent som svarar samma sak.

73 procent av invånarna uppger också att de har mycket eller ganska stort förtroende för hur sjukvården i regionen hanterat coronapandemin. Andelen med mycket eller ganska lågt förtroende för vårdens hantering av pandemin är 9 procent.

Här ska dock sägas att enkätundersökningen gjordes mellan 28 september–27 november, det vill säga före den andra vågen och de första vaccinationerna.

– Ett högt förtroende är alltid viktigt, men kanske ännu viktigare nu under pandemin för att invånare ska följa råd och välja att vaccinera sig, säger Fredrik Lennartsson.