Sedan tidigare finns en mottagning på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och en på Universitetssjukhuset i Linköping.

– Med mottagningar i alla länsdelar kan fler patienter få bedömningarna nära hemmet. Att vi är tidigt ute ger oss också förbättrade möjligheter att skaffa kunskap om patientgruppen och vilka rehabiliteringsbehov som finns i den, säger Martin Magnusson, medicinsk rådgivare och representant för särskild sjukvårdsledning på regional nivå i Region Östergötland, i ett pressmeddelande.

Patienterna kommer oftast från primärvården. Typiska men varierande symtom är stark trötthet, smärta, påverkan på andning, syn och kognitiva funktioner. Mottagningarna har multiprofessionella team med läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och vårdadministratörer som bedömer patienterna och remitterar dem vidare till rehabilitering inom primärvård, specialistvård eller Rörelse och hälsa.

– Det är stora rehabiliteringsbehov som vi har att möta, som finns både hos patienter som har vårdats i intensivvård och de som har varit långtidssjuka hemma i en mildare form av covid-19. Det är välkänt att det kan ta tid att återhämta sig efter intensivvård i respirator, men nu är patienterna som inte har sjukhusvårdats i majoritet på mottagningen, säger Martin Magnusson.

Vrinnevisjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset i Solna var först i landet med mottagningar för långtidscovid.

Läs mer:

Socialstyrelsen ska ge sjukvården stöd kring långtidscovid

Läkare med långtidscovid publicerar kunskapsöversikt

Stödgrupp vill se nationella riktlinjer 

Helhetsgrepp ska ge svar om långtidssjuka

Nytt kunskapsstöd för primärvården snart klart