Det har pågått ett intensivt arbete bakom kulisserna den senaste tiden för att forma det nya AT-samarbetet mellan Karolinska institutet, Region Stockholm och de fyra stora akutsjukhusen. Men nu ligger annonserna för de fyra första AT-tjänsterna med pedagogisk inriktning äntligen ute och till hösten ska AT-läkarna börja.

Fredrik Larsson, AT-chef på Södersjukhuset. Foto: Privat

– Vi har sett hur andra, främst Östergötland och Örebro, har startat AT med pedagogisk inriktning och att det har varit omtyckt och framgångsrikt. Vi vill premiera den pedagogiska karriären för unga läkare, säger Fredrik Larsson som är AT-chef på Södersjukhuset och medlem i styrgruppen för pedagogisk AT i Region Stockholm.

Han fortsätter:

– Vi gör det genom att avsätta tid och resurser för att utbilda dem att bli skickliga pedagoger och erbjuda en pedagogisk karriärväg så här tidigt.

De pedagogiska AT-platserna ska drivas som ett pilotprojekt under tre år, för att sedan utvärderas. Det tillförs inga extra AT-platser utöver de befintliga i Stockholm. I stället görs fyra platser per år om på Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus genom att förlängas med en sex månader lång del med pedagogisk inriktning.

Allmäntjänstgöringens dagar är ju räknade. Varför startar ni detta först nu?

– Det har varit ett samarbetsprojekt som pågått under ett par år. Det stämmer att det inte finns så många år kvar med AT. Men det var nu vi nådde i mål med detta och vi tycker att det är brådskande att få igång det. Dessutom lägger detta grunden för fortsatta satsningar inom samma område under exempelvis BT, säger Fredrik Larsson.

Vad innebär den pedagogiska delen av tjänsten?

– Under de sex månaderna blir det initialt en utbildning i pedagogik, för att sedan allt mer handla om en pedagogisk tjänstgöring i olika verksamheter – allt från grundutbildning till simulatorverksamhet. AT-läkarna kommer också att göra ett projektarbete med pedagogisk inriktning och får en pedagogisk mentor, säger Fredrik Larsson.

Att pilotprojektet kom till beror på två utbildningsintresserade läkarstudenter som utbildade sig vid KI. André Hermansson (tidigare ordförande för SLF student) och Paulina Jonsson Tepavac, numer AT-läkare på Karolinska universitetssjukhuset, hörde talas om andra regioners satsningar på pedagogisk AT och föreslog att KI och Region Stockholm skulle starta något liknande.

Paulina Jonsson Tepavac, AT-läkare på Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Privat

– Det började med att vi tyckte att det saknades tydliga karriärvägar för pedagogiskt intresserade läkare, säger Paulina Jonsson Tepavac.

KI och Region Stockholm hoppade på idén och sedan dess har arbetet pågått.

– Det är roligt att vi, två läkarstudenter utan erfarenhet av att driva liknande projekt, har kunnat påverka. Jag är överraskad över hur engagerade alla har varit. Jag tror detta fyller en lucka och blir ett bra sätt att få fördjupa sig i utbildning.

I flera regioner finns redan AT med pedagogisk inriktning och Region Stockholm har bland annat inspirerats av Region Östergötland. Men medan man i Östergötland låter det pedagogiska lärandet gå som en strimma genom hela utbildningstjänsten, har Stockholm valt att ha en vanlig AT som sedan förlängs med ett halvår med enbart pedagogisk inriktning.

– Vi valde en sammanhållande period för att de pedagogiska AT-läkarna ska lära och inspireras av varandra. Då kan vi erbjuda dem en bättre utbildning. Eftersom Region Stockholm är så stor är det svårt att få ihop alla bitar om det skulle vara en strimma genom hela AT, säger Fredrik Larsson.

Han och Paulina Jonsson Tepavac hoppas att satsningen på pedagogik kan leda till att kvaliteten på utbildning höjs generellt på klinikerna.

– I den traditionella läkarrollen är det tre ben: klinisk tjänstgöring, forskning och utbildning. Vi tycker inte att utbildningsdelen premieras tillräckligt. Det finns inga tydliga karriärvägar för unga läkare att syssla med pedagogik. Det här är ett sätt för oss att försöka ändra på det, säger Fredrik Larsson.

Paulina Jonsson Tepavac påpekar att pedagogisk kunskap har betydelse i yrket ur fler aspekter än vid handledning av läkarstudenter.

– Det är också viktigt för att kunna förklara saker på ett bra sätt för patienter och övriga kollegor.

Läs också:

»Studenternas intresse en viktig drivkraft«

Pedagogisk AT ska förbättra sjukvården

»Bra att förstärka det pedagogiska intresset i läkarkåren«

Britta Lödén: »Viktig uppgift att motivera och inspirera«

Pontus Vulkan: »Som handledare sätts ens egna kunskaper på prov«

»Handledning handlar om att ge feedback hela tiden«

Stora brister vad gäller handledning

Pedagogisk AT på prov

Region Stockholm och Karolinska Institutet erbjuder från 2021 AT-tjänster med pedagogisk inriktning genom ett treårigt pilotprojekt. Tjänsten börjar med en vanlig allmäntjänstgöring på Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset eller Capio S:t Görans sjukhus. Därefter tillkommer sex månaders pedagogisk tjänstgöring och utbildning.

Totalt handlar det om 12 tjänster 2021-2023, 4 stycken tillsätts per år. Rekrytering till de första tjänsterna görs nu. De första AT-läkarna börjar i höst men kommer att göra det pedagogiska blocket 2022, efter medicin- och kirurgplaceringen men före primärvårdsblocket.