I slutet av september förra året väckte överåklagare Mikael Björk åtal mot kirurgen Paolo Macchiarini. Han misstänks för grov misshandel i tre fall. Samtliga fall rör patienter som fått syntetisk luftstrupe inopererad vid Karolinska universitetssjukhuset.

Men någon huvudförhandling i tingsrätten är inte nära förestående.

– Just nu finns det inte några förutsättningar för att kunna planera en huvudförhandling, säger Ulf Wredlert, rådman vid Solna tingsrätt, till Läkartidningen.

Ett skäl till att det dröjer är att Paolo Macchiarini genom sin försvarare begärt översättning av nästan 1 000 sidor skriftlig och muntlig bevisning. Enligt Ulf Wredlert har Paolo Macchiarini inte heller inkommit med någon bevisuppgift, det vill säga den bevisning han själv vill åberopa.

– Vi har fått ett preliminärt förhandsbesked från tolkbyrån om att översättningsarbetet kommer ta lång tid, upp till ett halvår, säger Ulf Wredlert.

Han fortsätter:

– Försvararen har begärt översättning för att Paolo Macchiarini ska kunna tillgodogöra sig materialet och kunna ställa olika delar mot varandra. Enligt försvararen är också en översättning nödvändig för att han effektivt ska kunna kommunicera med Paolo Macchiarini på ett rimligt och bra sätt. Målet måste helt enkelt vara färdigberett innan huvudförhandling kan hållas.

Enligt Ulf Wredlert är planen att domstolen ska kalla till förberedande sammanträde under hösten 2021.

Hur snabbt efter ett förberedande sammanträde kan det bli tal om huvudförhandling?

– Det här kommer att ta en viss tid. Det är mycket muntlig bevisning så det blir ganska många dagar som den här huvudförhandlingen ska pågå. En preliminär bedömning är att en huvudförhandling tidigast kan äga rum under första halvåret 2022.

Hur vanligt är det att det tar uppåt ett och ett halvt år från det att åtal väcks till att huvudförhandling sker?

– Det är inte ovanligt i så här stora mål. Domstolen måste få in ett svaromål från Paolo Macciarini och uppgift om den bevisning han vill åberopa. Han måste helt enkelt få en rimlig chans att kunna försvara sig. Vi får se hur lång tid det tar. Paolo Macchiarini blev delgiven först i december 2020. Jag tycker inte att man kan säga att det har varit en lång handläggningstid i den här processen.

Överåklagare Mikael Björk har tidigare uppgett för Läkartidningen att Paolo Macchiarini förnekar brott.

Läs mer:

Åklagare väcker åtal mot Paolo Macchiarini