Det handlar om ett mordfall i Västsverige 2017 där en kropp hittades, utsatt för kraftigt våld och brännskador. I den följande rättegången dömdes en person i tingsrätten till livstids fängelse för mord, vilket sedan sänktes till 18 års fängelse i hovrätten.

Mannen överklagade sedan till Högsta domstolen med motiveringen att det begåtts flera rättegångsfel. En del av bakgrunden var att försvaret hade anlitat en utomstående rättsläkare som konsult, men det var oklart vilket underlag han egentligen haft tillgång till. HD gav dock inte prövningstillstånd.

Men nu åtalas rättsläkaren alltså för grovt osant intygande. Enligt det nya åtalet ska rättsläkaren intygat till hovrätten att han hade tillgång till samma underlag som den rättsläkare som utförde obduktionen, däribland ett antal obduktionsbilder. Enligt åtalet stämmer det dock inte. Det skulle i sin tur ha inneburit att den nu åtalade rättsläkaren inte haft samma möjlighet att bedöma händelseförloppet.

Rättsläkaren förnekar brott.