Hittills har regionernas kapacitet att vaccinera många människor inte riktigt testats, då tillgången på vaccin är begränsad och de prioriterade grupperna är förhållandevis små. Men om allt går enligt plan ändras den bilden om några månader. Då, i den sista fasen i vaccinationen mot covid-19, ska personer mellan 18 och 59 år som inte tillhör någon riskgrupp vaccineras.

Region Jönköpings län vill förbereda sig inför det. Och på torsdagen genomförs det första av tre testtillfällen av vaccination i stor skala. Då är tanken att 600 personer i den vårdnära sjukvården ska vaccineras i Jönköping.

Det är prioriterad personal inom IVA, kirurgin och förlossningsvården som fått erbjudandet. Regionen påpekar att det inte innebär några avsteg från Folkhälsomyndighetens rekommendationer för prioriteringsordning.

Vissa får göra vaccinationen via drop-in medan andra har fått boka tid. En del har fyllt i hälsodeklarationer i förväg och andra får göra det på plats. Syftet är att testa olika flöden.

– Vi kommer att göra det så realistiskt som möjligt. Vi kommer att ha fyra vaccinatörer på plats. Primärvården har stor erfarenhet av att genomföra vaccinationen mot säsongsinfluensa varje år. Men den omfattning det innebär att vaccinera mot covid-19 i de senare faserna, har vi aldrig tidigare varit med om, säger projektledaren Pernilla Söderberg i ett pressmeddelande.

Regionen har tagit fram ett planeringsverktyg som ska hjälpa vårdcentralerna att beräkna till exempel bemanning och lokaler. Och enligt vaccinsamordnare Jonas Almgren är Region Jönköpings län först ut i landet med att testa storskalig vaccination på det här sättet.

– Den simulering vi genomför motsvarar den nivå som en vårdcentral som ska vaccinera totalt 12 500 personer måste vara redo för, per dag, under de intensivaste delarna av fas 4.

Efter att testet i Jönköping är klart, ska liknande simuleringar göras i Eksjö nästa vecka, och i Värnamo veckan därpå. Totalt räknar regionen med att 1 800 personer ska vaccineras. Därefter ska simuleringen analyseras och utvärderas.