Det var förra veckan som det skrevs ett hotfullt meddelande på Region Örebro läns instagramkonto. Enligt ett pressmeddelande från regionen riktades hotet mot ansvariga för covid-19-vaccineringen. Företrädare för regionen tog kontakt med polisen med anledning av hotet. Nu har också en anmälan skickats till polisen.

– Vi tar hot på allvar och vi har därför polisanmält händelsen. Anmälan ska även ses mot bakgrund av en hårdnande ton på bland annat social medier. Att kunna kritisera Region Örebro läns arbete, hör till de medborgerliga fri och rättigheterna. Men till rättigheterna hör inte rätten att hota, säger regiondirektör Rickard Simonsson, i ett pressmeddelande.

Läs även:

Risk att forskare skräms till tystnad