Under de senaste veckorna har antalet patienter med covid-19 som är i behov av sjukhusvård minskat i Region Stockholm. Enligt regiondirektören Björn Eriksson vårdas omkring 350 patienter med covid-19 inom slutenvård i regionen. Ett femtiotal patienter är i behov av intensivvård.

Mot den bakgrunden sänker nu Region Stockholm beredskapsläget.

– Sammantaget kan man säga att vi har en halvering av det totala antalet sjuka med covid-19 som behöver sjukhusvård sedan vår toppnotering i december. Därför har jag i dag beslutat att Region Stockholm ska ändra från det nästa högsta beredskapsläget – förstärkningsläge – och gå över till stabsläge, sa Björn Eriksson vid en pressträff på onsdagen.

Han betonar dock att situationen fortfarande är allvarlig, och att samtliga sjukhus fortsatt har ett förhöjt beredskapsläge.

– Hela sjukvården i Region Stockholm är beredd på att den här nedgången snabbt kan förbytas mot en uppgång av sjukvårdsbehovet.

På presskonferensen framkom också att 85 525 vaccindoser har levererats till regionens vårdgivare. När det gäller antalet personer som fått vaccin finns en eftersläpning på upp till sju dagar i inrapporteringen. Men enligt gårdagens siffror har drygt 42 000 vaccinationer vad gäller dos 1 registrerats och knappt 7 200 för dos 2.

Björn Eriksson ser bristen på vaccin som ett orosmoln.

– De utlovade leveranserna har förändrats och justerats ner, och vår planering måste justeras efter det. Det vi önskar är att ha tydliga besked från nationellt håll om vilka vaccin vi kan få, när vi kan få dem och i vilka volymer. Det är först då som våra vårdgivare kan vara ordentligt beredda och det först då som vi kan ge våra invånare korrekt information om när man kan förvänta sig att bli vaccinerad.

Läs också:

Karolinska lämnar förstärkningsläge

Tre beredskapslägen

Inom hälso- och sjukvården finns tre så kallade beredskapslägen:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Källa: Socialstyrelsen