Enligt en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och regioner ska alla vuxna invånare ha erbjudits vaccin mot covid-19 senast den 30 juni. Men nu säger Region Stockholm att man inte kommer klara målet.

– Eftersom vi fått förseningar av leveranser räknar vi med att vara klara i mitten av juli, inte till midsommar. Men det här är preliminära bedömningar. En halv miljon av de doser vi räknar med är från vaccintillverkarna Curavac och Johnson och Johnson, och de är ju inte godkända av den europeiska myndigheten EMA ännu. Det är mycket som hänger i luften dessvärre, säger vårdutvecklingsregionrådet Désirée Pethrus (KD) till Dagens Nyheter.

Region Stockholm är fortfarande i den första fasen av vaccineringen. I mitten av mars räknar man med att inleda fas två, där äldre över 65 år och riskgrupper ingår, och i april är det dags för fas tre som omfattar alla över 60 år. Först i maj räknar regionen med att fas fyra, där hela allmänheten ingår, kan dra igång.

Flera regioner har fått justera sina vaccinationsplaner på grund av att leveranserna har försenats. Bland annat uppgav Region Halland förra veckan att vaccinationerna kommer att pågå ett par veckor in i juli. Även Region Skåne har flaggat för att man antagligen inte kommer vara i mål med alla vaccinationer den sista juni.

 

Läs även:

Hallengren: Målet att vaccinera alla vuxna till sommaren kvarstår

Halland räknar inte med att klara vaccinationsmålet