Frågan om sjukvårdsrådgivningen i Stockholm har debatterats flitigt de senaste månaderna. Det handlar om vilket inflytande en privat vårdgivare, i det här fallet Kry, kan få över verksamheten.

Som Läkartidningen tidigare har berättat ska Kry köpa Vårdtjänster, ett dotterbolag till Medhelp. Vårdtjänster bedriver sedan år 2000 sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden, genom ett avtal med Region Stockholm.

Att Kry genom sitt köp av Vårdtjänster kan få inflytande över sjukvårdsrådgivningen har väckt mycket kritik. Svensk förening för allmänmedicin (Sfam) har varnat för snedvriden konkurrens, och Svenska läkaresällskapet har kallat affären direkt olämplig. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har velat att regionen själva övertar driften.

Och nu har även det politiska styret tagit ställning. Inför nämndens möte på tisdagen har det blågröna styret i regionen lämnat in en skrivelse med ett uppdrag till förvaltningen: Utred förutsättningarna för att göra en ny upphandling av sjukvårdsrådgivningen 1177 inför att nuvarande avtal upphör. Om det inte skulle gå, vill politikerna utreda och genomföra att regionen övertar driften i egen regi.

– Om regionens invånare förlorar tilltron och tilliten till 1177 riskerar vi att människor inte kontaktar vården när de faktiskt är i behov av den. Därför är det viktigt att säkerställa 1177:s opartiskhet och upprätthålla det goda förtroende som finns, säger Christine Lorne (C), gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

Hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) framhåller att tjänsten ska vara oberoende. Om ett sådant avtal kan utformas skulle Kry och andra vårdgivare utestängas från att driva rådgivningen.

– Vi vill tydligt tala om för både de här aktörerna och andra att det är viktigt att den här tjänsten står neutral. Då kan man inte själv vara en av vårdgivarna, säger Anna Starbrink (L) till Svenska Dagbladet Näringsliv.

Oppositionspolitiker som regionrådet Aida Hadzialic (S) välkomnar de blågrönas nya hållning.

»Man ska inte vara rådgivare och vårdgivare, det öppnar upp för jäv. Jag välkomnar att det nu äntligen tas steg i rätt riktning«, skriver hon på Twitter.

De styrande politikernas första alternativ, att utreda en ny upphandling, kanske dock får betydelse först 2023. Det är då det nuvarande avtalet mellan Vårdtjänster och regionen löper ut, rapporterar Svenska Dagbladet.

Avtalet öppnar för att det kan sägas upp om förtroendet för vården skadas allvarligt. Vad det egentligen innebär kan vara svårbedömt.

– Här accepteras att vårdgivaren kan bete sig på ett sätt så att förtroendet skadas, bara det inte är allvarligt. Det känns inte riktigt genomtänkt att ha skrivit avtalet så, säger Rolf Dotevall, professor i civilrätt vid Göteborgs universitet, till SvD.

 

Läs även:

Vänsterpartiet anmäler Region Stockholms samarbete med Kry

Läkaresällskapet vill att Krys köp av Vårdtjänster stoppas

Politiker avgör Krys 1177-affär

Oppositionspolitiker: Krys köp av Medhelp bör avgöras politiskt

Kry kan ta över 1177 i Stockholm