På tisdagen beslutade regionstyrelsen att lämna krislägesavtalet. Formellt är det en begäran som ska godkännas av arbetsgivarorganisationerna Sobona och Sveriges Kommuner och regioner (SKR). På onsdagseftermiddagen hade det ännu inte gjorts.

Krislägesavtalet har gällt för undersköterskor och sjuksköterskor inom intermediär och intensivvård vid Akademiska sjukhuset. Omkring 120 personer har berörts av avtalet under cirka fyra veckors tid.

Avtalet användes när pressen på vården var som störst på grund av pandemin. Men i takt med situationen förbättrats har behovet blivit mindre och avtalet avvecklades i praktiken under perioden 4–8 februari, skriver regionen i sitt beslut.

Under den andra vågen har totalt sju regioner aktiverat avtalet. Med Uppsalas utträde är det bara Region Stockholm och Region Jönköpings län som är kvar, där den sistnämnda är den enda regionen som anvisat läkare enligt avtalet.

Med avtalet blir ordinarie arbetsmått 48 timmar per vecka i max fyra veckor för en enskild anställd. Ersättningen blir 220 procent av lönen, vilket höjs ytterligare vid särskild nödfallsövertid.

 

Läs även:

Värsta läget hittills i Jönköpings län – krislägesavtal kvar

Läkarförbundet Skåne överväger andra lösningar än krislägesavtalet

Efter kritik – nya regler för att få aktivera krislägesavtalet

Kluvet om krislägesavtal i Skåne

Läkare i Jönköping börjar jobba på krislägesavtal