I höstas fick regionerna och kommunerna dela på 10 miljarder kronor som ska ersätta merkostnader till följd av covid-19. Huvudmännen hade ansökt om sammanlagt 11,2 miljarder, vilket innebär att de inte fick ersättning för alla sina kostnader.

I den andra ansökningsomgången, som avser merkostnader som uppstått till och med november, har regionerna och kommunerna ansökt om drygt 7,6 miljarder kronor. Eftersom det även denna gång fanns 10 miljarder i potten har Socialstyrelsen beslutat att en del av överskottet ska användas till att kompensera för bortfallet i den första ansökningsomgången. Man betalar ut ytterligare 900 miljoner kronor, vilket innebär att den totala summan i den andra omgången landar på 8,5 miljarder kronor.

– Det betyder att alla kommuner och regioner har fått full ersättning för sina godkända kostnader, säger Linda Eldestrand, utredare på Socialstyrelsen, på myndighetens hemsida.

Omkring två tredjedelar av statsbidraget, 5,8 miljarder kronor, går till regionerna. Pengarna ska bland annat täcka utgifter för extra personal, skyddsutrustning och anpassning av lokaler.

Regeringen aviserade nyligen att kommuner och regioner även ska få ersättning för merkostnader som de haft under december 2020. Det betyder att det blir en tredje ansökningsomgång under våren 2021.