Det är Läkemedelsvärlden som rapporterar att försäljningen av D-vitamin ökade rejält under 2020, jämfört med året innan, på fyra av fem stora apotekskedjor som tidningen varit i kontakt med.

Nätapoteket Apotea sålde exempelvis mer än 598 000 förpackningar D-vitamin förra året, jämfört med drygt 316 000 under 2019. Även hos Apoteket och Kronans apotek ökade försäljningen med runt 50 procent, jämfört med föregående år.

Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, tror att rusningen har att göra med den uppmärksammade diskussionen om huruvida det finns en koppling mellan D-vitaminbrist och risk för svår covid-19 – och om tillskott i så fall bör rekommenderas i förebyggande syfte.

– Det finns en diskussion om att D-vitamin skulle ha en skyddande effekt mot covid-19, men det finns inget vetenskapligt stöd för detta, säger han till Läkemedelsvärlden.

Flera observationsstudier har visserligen kopplat D-vitaminbrist till ökad risk för svår covid-19. Inget orsakssamband har dock kunnat fastslås, eftersom det rör sig om just observationsstudier. Det finns dessutom flera studier som inte alls hittat någon sådan koppling, enligt Magnus Gisslén.

– Brist på D-vitamin samvarierar med andra faktorer. Det kan till exempel handla om socioekonomiska förhållanden, övervikt eller ålder. Det behöver inte finnas ett orsakssamband mellan just D-vitaminbrist och hur svårt sjuk man blir, säger han.

I stora mängder är D-vitamin giftigt. Magnus Gisslén ser dock ingen stor risk att få i sig för mycket om man håller sig till rekommenderade doser.