Förslaget har just skickats ut på remiss. Avgifterna föreslås gälla från den 1 augusti. Den föreslagna summan för intyget från Socialstyrelsen för genomgången ST är detsamma som i dag. Att få intyg efter genomgången allmäntjänstgöring, som på sikt ska fasas ut, kostar 2 900 kronor.

– Det är bra att pusselbitarna för BT börjar falla på plats och just frågan om avgifter för intyg om godkänd BT har inte diskuterats tidigare. Vi har precis fått förslaget remitterat till oss och behöver utreda det närmare för att kunna uttala oss om vad som är en rimlig avgift, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale till Dagens Medicin.

Bastjänstgöringen (BT) införs från första juli. Det är en introduktionstjänstgöring inom ramen för specialiseringstjänstgöringen, ST. BT blir obligatoriskt för dem som påbörjar en ST efter den 1 juli 2021, är utbildad utomlands och inte har gjort AT för att få svensk läkarlegitimation.