Gösta Eliasson, Sfam, hoppas att grupperna ska koppla ihop läkare med olika mycket erfarenhet och från olika delar av landet. Foto: Sveriges läkarförbund

Under pandemin har Svenska förening för allmänmedicin (Sfam) ordnat en mängd webbinarier och andra digitala möten med hjälp av Svenska läkaresällskapet.

– Det har lockat till sig ganska många. Det finns ett uppenbart behov av kollegor i landet att dryfta saker med varandra, säger Gösta Eliasson som även sitter i Sfams styrelse.

Därför sjösätter nu Sfam kollegial dialog online, en digital gruppbaserad fortbildningsmodell. Modellen går ut på att ST-läkare och specialister i allmänmedicin kopplas ihop i digitala smågrupper på 6–8 läkare. Tanken är att de slutna  grupperna sedan ska mötas regelbundet för att exempelvis utbyta erfarenheter och diskutera avidentifierade patienfall som vållar huvudbry.

– Tänk dig att du sitter på en vårdcentral i jämtländska Hoting och kan diskutera knepiga patientfall med en kollega på en vårdcentral i Mellansverige eller södra Sverige. Vi tror att det finns ett behov av det, säger Gösta Eliasson.

Huvudsyftet med grupperna är kompetensutveckling. Gruppen bestämmer själv arbetssätt. Allt från knepiga fall till läkarrollen kan diskuteras.

– Det vanliga är att man tar upp fall och frågar kollegorna om råd. Andra delar kanske med sig av liknande erfarenheter och man vänder och vrider på problemet tillsammans. Då får man ett annat perspektiv än om man själv sitter och grubblar, säger Gösta Eliasson.

De nya digitala smågrupperna liknar FQ-grupper, men den digitala formen ger möjlighet att samråda med kollegor i hela landet. FQ-grupperna har funnits sedan 1980-talet. Det går ut på att en mindre grupp allmänläkare från olika vårdcentraler träffas någon gång per månad för att diskutera relevanta kunskapsområden och kluriga patientfall. I slutet av 1990-talet uppgav varannan allmänläkare att de deltog i en FQ-grupp eller Balintgrupp, enligt en enkät som Sfam gjorde. Därefter har allmänläkarna fått mindre och mindre tid till fortbildning. FQ-grupperna har blivit färre, även om intresset ökat på nytt de senaste åren.

Läkare som är intresserade av att delta i Sfams kollegiala dialog online kan anmäla sitt intresse till föreningen, som också sätter ihop förslag till grupper. Föreningen strävar efter att koppla ihop läkare som ligger på olika nivå erfarenhetsmässigt och är verksamma i olika delar av landet. När grupperna väl är sjösatta får de däremot klara sig på egen hand.

– Vår uppgift är att sätta igång processen. Vi kommer inte ratta grupperna utan deltagarna får själva ansvara för att hålla igång dem, säger Gösta Eliasson.

Digitala grupper för allmänläkare

Kollegial dialog online är en fortbildningsmodell som inspirerats av FQ-grupper och Balintgrupper, men som bygger på distansmöten (videokonferens). Det gör det möjligt för möten mellan kollegor från olika regioner. På Sfams hemsida finns mer information om grupperna och hur du anmäler dig.

Källa: Sfam