I början på året öppnade Folkhälsomyndigheten upp för att även viss prioriterad sjukvårdspersonal skulle kunna vaccineras parallellt med de som ska vaccineras i fas 1, såsom äldre som bor på särskilda boenden. Region Skåne var en av de regioner som tidigt valde att även vaccinera vårdpersonal. Hittills har regionen använt 45 000 vaccindoser sedan starten i december.

Men nu meddelar regionen att vaccinationen av sjukvårdspersonal måste pausas för att hushålla på vaccinet. 

– Det är ytterst beklagligt, men i den situation vi befinner oss måste vi prioritera de sköraste först, säger regiondirektör Alf Jönsson i ett pressmeddelande. 

Regionen hänvisar till att de aviserade volymerna vaccin har minskat kraftigt de senaste veckorna. Som Läkartidningen tidigare berättat har bland annat Astra Zenecas leverans till EU halverats, vilket också påverkar Sverige. 

Därför kommer Region Skåne att prioritera de sköraste äldre och den vårdpersonal som tar hand om dessa personer. Det gäller de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp. 

– Sjukhusen måste nu prioritera kommunens personal. Så fort vaccintillgången tillåter kommer vi att återuppta vaccinering av prioriterad personal inom akutsjukvården med full kraft. Det är viktigt för att hindra smittspridningen – både hos medarbetare och våra patienter, säger Alf Jönsson. 

I Västra Götalandsregionen gör vaccinbristen att inte ens alla äldre som har hemtjänst kan få en spruta som det var tänkt. Regionen stoppar tillfälligt vaccinationen av äldre med hemtjänst som ännu inte fått sin första dos. Orsaken är brist på doser av Pfizers och Biontechs vaccin och att man ska försäkra sig om att alla som fått den första dosen också ska få den andra, rapporterar SVT Nyheter Väst.

Sannolikt kommer även de som är 70 år och äldre och ingår i fas 2 att få vänta längre än det tidigare var tänkt. Orsaken är den samma, färre doser från Pfizer och Biontech än det var tänkt.

– Som det ser ut nu så kan det dröja flera veckor till innan vi har vaccin som vårdcentralerna kan beställa. De få doser som vi får de närmaste tre veckorna kommer att behöva användas för att bli klara med fas ett, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge till VGR Fokus.