På måndag den 1 mars, precis efter sportlovsveckan, startar Region Skånes pilotprojekt med snabbscreening för vårdpersonal som arbetar patientnära.

Syftet är att försöka hålla nere smittspridningen av covid-19 genom att tidigt kunna identifiera och bryta smittkedjor och på så vis skydda personal och patienter.

Totalt handlar det om 20 000 medarbetare i Region Skåne som ska snabbtestas med antigentest.

– Vi vill förhindra utvecklingen av en tredje våg och vet att rörligheten ökar vid ledigheter. Varje fall vi kan identifiera för att undvika smittspridning är värdefullt, säger Alf Jönsson, regiondirektör, i ett pressmeddelande.

Vad gäller smittspridningen i Region Skåne har nedgången i antalet bekräftade fall av covid-19 nu planat ut. Under förra veckan konstaterades omkring 3 000 fall i regionen. Belastningen på sjukvården i Region Skåne ser också ut att vara i en platåfas just nu.

I dagsläget vårdas 30 patienter med covid-19 inom intensivvården. Ytterligare 143 covidpatienter vårdas på andra vårdavdelningar.

I Region Stockholm, som har sportlov nästa vecka, finns inga planer på att genomföra en liknande screening av vårdpersonal efter lovet. Det uppger smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund för Läkartidningen.

Vad gäller personer som eventuellt reser utomlands pekar Maria Rotzén Östlund på de nationella riktlinjerna om att man ska vara hemma en hel vecka efter resan, samt att man ska ta provtas både direkt vid hemkomst och efter fem dagar.

– Det ska ingå i planeringen när man gör en resa, att man har planerat för att antingen kunna jobba hemma eller ta semester eller något sådant. Det försöker vi informera om och trycka på. Det är viktigt, säger Maria Rotzén Östlund.

Hon fortsätter:

– De personer som eventuellt rest inom landet har vi ingen särskild planering för, men vi ber ju alltid medarbetare att vara väldigt observanta på symtom och hålla sig hemma så fort de har minsta symtom.