– Verksamheten är beroende av opererande läkare och det är en kompetens som är svår att ersätta. Tyvärr kan vi för närvarande inte bemanna verksamheten, säger Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge, i ett pressmeddelande.

Nu kommer alltså alla Blekingekvinnor med gynekologisk cancer i stället att opereras på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Enligt P4 Blekinge är det arbetsmiljöproblem på kvinnokliniken på Blekingesjukhuset som ligger bakom det hela. I höstas lämnade samtliga tre cancerkirurger inom området sina tjänster.

– Medicinskt innebär det ingen skillnad för länets kvinnor som även fortsättningsvis kommer få en vård av hög medicinsk kvalitet. Sedan beklagar jag att Blekingesjukhuset inte i nuläget kan ge denna vård. Jag arbetar för att vi ska kunna göra det igen, säger Kjell Ivarsson.

»Parallellt kommer också arbetet med att komma tillrätta med de arbetsmiljöproblem som finns på kvinnokliniken fortsatt att ges högsta prioritet«, uppger regionen i pressmeddelandet.