I fredags beslutade vårdvalsberedningen i Västra Götalandsregionen, med stöd av den blågröna koalition som leder regionen, att anta ett nytt inriktningsbeslut om utomlänsvård. Effekten av det kan bli att regionen från och med nästa år slutar betala de privata digitala vårdgivarna, såsom Kry och Doktor.se, för de digitala besök som invånarna gör.

»Kan man göra så här?«, undrade en av Läkartidningens läsare. Och det var också den frågan Läkartidningen ställde till Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

– Alla regioner är överens om att dagens situation inte är en ändamålsenlig framtidslösning. Det pågår redan nu ett regiongemensamt arbete inom SKR för att försöka mejsla fram ett mer långsiktigt, mer hållbart alternativ, säger Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa på SKR.

Patrik Sundström menar att beslutet från vårdvalsberedningen i Västra Götalandsregionen reflekterar det arbete som SKR nu håller på med. Han tror att det ligger i både regionernas och de privata vårdgivarnas intresse att man hittar ett bättre system när det gäller ersättning men också integration i det traditionella vårdsystemet.

– Så det här ligger i linje med det som redan görs.

Skulle Västra Götalandsregionen fortsätta enligt sitt nya inriktningsbeslut, kan det bli invånarna som ur egen ficka får betala de 500 kronor ett nätläkarbesök kan kosta regionen. Huruvida det skulle fungera i praktiken utreds nu av regionens jurister. SKR:s jurister tittar också på frågan.

Är det förenligt med vad lagen säger?

– I dag är detta hälso- och sjukvård som omfattas av invånarnas valfrihet och regionens kostnadsansvar. Vi arbetar nu både med att analysera dagens situation och att försöka mejsla ut vilka alternativa handlingsvägar finns framåt, säger Patrik Sundström och fortsätter:

– Hur bygger vi ett system som kan dra nytta av de digitala innovationerna och gör det på ett mer hållbart sätt som värnar principerna om vård efter behov, kostnadseffektivitet och systematisk kvalitetssäkring.

Den lagstiftning som i första hand kommer i fråga är hälso- och sjukvårdslagen samt patientlagen. Därtill har regionerna en avtalskonstruktion som reglerar ersättningsnivåer och villkor för utomlänsvård.

Patientlagen ger patienter rätt att välja öppenvård över hela landet. I traditionell fysisk vård har det varit en ganska liten andel invånare som fått vård i andra regioner än sina hemregioner. Logiken har byggt på att man fysiskt har befunnit sig i en annan region, som till exempel under en semesterresa.

Men när den lagstiftningen konstruerades hade man inte den digitala världen i åtanke. Nu kan patienter sitta hemma i soffan och få hjälp av vårdgivare baserade i helt andra regioner. Antalet patienter som söker de privata digitala vårdgivarna har ökat kraftigt genom åren. 2019 gjordes 1,1 miljoner besök.

Patrik Sundström påpekar att det i nuläget är för tidigt att säga vilka lösningar som kan tänkas vara möjliga. SKR har inte heller satt någon tidpunkt som organisationens arbete i frågan ska vara klart, men målsättningen är någon gång under året.

– Jag tror helt klart att vi under året kan ha mejslat fram några alternativa scenarion som vi kan diskutera.

Läs även:

Västra Götaland vill sluta betala för privata nätläkare

Rekordmånga besök hos nätläkarna