Regionernas kostnader för invånarnas besök till Kry, Doktor.se och andra privata digitala vårdgivare uppgick till 957 miljoner kronor i fjol. Det visar en sammanställning som Region Sörmland har gjort, där de flesta digitala vårdgivare har haft sin bas under fjolåret, och som Dagens Medicin har tagit del av.

Det kan jämföras med 522 miljoner kronor i Läkartidningens sammanställning över kostnaderna 2019. Eller 277 miljoner kronor under 2018.

Enligt Dagens Medicin har Kry, Min Doktor och Doktor.se fått mest i utomlänsersättning under 2020. De tre företagen stod tillsammans för mer än 700 miljoner kronor. Men Region Stockholm och Region Skåne betalar inte utomlänsersättning till Kry, då deras besök räknas som inomlänsbesök eftersom bolaget har fysiska vårdcentraler i regionen.

Trots det och trots att Kry har den största andelen av marknaden, betalade Stockholm klart mest i nätläkarkostnader per capita: 153 kronor per invånare under 2020. Det kan jämföras med tvåan på listan, Region Uppsala, som betalade 97 kronor. Minst betalade Norrbotten med 40 kronor.

Framtiden för nätläkarbolagen är dock något oviss. Som Läkartidningen tidigare har berättat har Västra Götalandsregionen tagit ett inriktningsbeslut att sluta betala företagen från och med nästa år. Huruvida det faktiskt är möjligt utreds nu. Även andra regioner, till exempel Gotland, tittar på möjligheterna att stoppa ersättningen till nätläkarna. Samtidigt undersöker Sveriges Kommuner och regioner alternativa ersättningsmodeller.

 

Läs även:

Gotland utreder ersättningsstopp för privata nätläkare

Västra Götaland vill sluta betala för privata nätläkare