Tanken är personal på olika nivåer inom vården – inklusive den kommunala hälso- och sjukvården – ska ha nytta av det stöd som Socialstyrelsen nu fått i uppdrag att ta fram.

Förutom att ringa in insatser utifrån de symtom som patienterna upplever handlar det bland annat om att stödja utveckling av relevanta verksamheter, processer och vårdkedjor. Stödet ska också ge information om hur sjukvården kan följa upp patienter på ett systematiskt sätt.

Stödet ska publiceras löpande och uppdateras i takt med att kunskapen om långtidscovid ökar framöver. Socialstyrelsen ska även ta fram statistik och lägesbilder för uppföljning av den aktuella patientgruppen.

Socialstyrelsen får 3 miljoner kronor för att genomföra uppdraget under 2021. Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast 31 maj och slutredovisas senast 31 oktober.

Läs mer:

Läkare med långtidscovid publicerar kunskapsöversikt

Stödgrupp vill se nationella riktlinjer 

Helhetsgrepp ska ge svar om långtidssjuka