Det finns 861 par i Sverige där båda parterna är specialistläkare och arbetar på samma arbetsplats. Det gör kombinationen specialistläkare–specialistläkare till den vanligaste, enligt statistikmyndigheten SCB.

Totalt finns omkring 86 500 par på samma arbetsplats i landet. Efter specialistläkarna kommer grundskolelärare med nästan 670 par. Eftersom grundskolelärare är ett så pass vanligt yrke är de underrepresenterade i statistiken. Specialistläkarna är däremot överrepresenterade, berättar Lena Lundkvist, demograf på SCB, för Läkartidningen.

Efter dessa yrkesgrupper kommer städare samt lager- och terminalarbetare. De är varken över- eller underrepresenterade.

Tittar man närmare på gruppen specialistläkare som har en partner på arbetsplatsen, ser man att ytterligare 460 har en partner som är sjuksköterska. Knappt 170 har en partner med en annan läkartitel, såsom AT eller ST.