Det är det brittiska forskarlaget bakom den stora Recovery-studien som nu går ut med preliminära resultat.

Resultaten – som publicerats som ett preprint, och därmed inte genomgått någon referentgranskning – visar preliminärt att tillägg av tocilizumab till kortisonbehandling med dexametason minskade dödligheten med 6 procent i absoluta tal hos patienter med syrgasbehov och ett CRP över 75, jämfört med enbart standardbehandling med dexametason.

Det innebar att 16 patienter behövde få tilläggsbehandlingen för att förhindra ett dödsfall.

Studien, som omfattar mer än 4 100 patienter, är den största hittills som utvärderat tilläggsbehandling med interleukin-6-hämmaren tocilizumab hos patienter med covid-19.

Ola Blennow är överläkare i infektionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, där behandling med tocilizumab hittills främst givits inom ramen för den nationella studien ImmCoVA.

Ola Blennow, överläkare i infektionsmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Foto: Privat

Han tycker att resultaten från den nu aktuella studien är väldigt intressanta.

– 6 procent är en påtaglig mortalitetsminskning. Jag tycker att det är en kliniskt viktig effekt, men man måste vänta på slutdata innan man eventuellt ska införa tilläggsbehandling med tocilizumab på bred front till alla som har syrgasbehov, säger han och fortsätter:

– Men mycket talar för att vi redan nu kommer att börja använda detta hos de svårare sjuka patienterna, som försämras trots kortisonbehandling.

Ola Blennow konstaterar att resultaten är i linje med dem som man nyligen fann i en brittisk studie, REMAP-CAP, med mer än 800 IVA-patienter. Även där rör det sig än så länge om preliminära resultat.

– Nu har vi två stora studier med resultat som pekar tydligt på minskad mortalitet. Det gör att det här är något som man bör överväga att använda i klinisk praxis redan nu, även om vi förstås kommer att behöva diskutera det här innan vi kan få generella riktlinjer, säger Ola Blennow.

Preliminärt visar resultaten också att tillägg av tocilizumab förkortade tiden på sjukhus och minskade behovet av respiratorvård.

Sannolikheten att bli utskriven levande innan dag 28 var 54 procent hos dem som fått tilläggsbehandlingen, jämfört med 47 procent i den andra gruppen. Risken för att hamna i respirator var 33 procent i tocilizumabgruppen, jämfört med 38 procent i gruppen som fått bara dexametason.

Om resultaten står sig kommer tillägg med tocilizumab kunna bli aktuellt för många patienter, enligt Ola Blennow.

– Utifrån preliminära data går det inte att säga exakt hur många som kan vara aktuella. Vi behöver se mer data på om det kan vara några större skillnader utifrån hur stort syrgasbehov man hade. Kan det vara så att det har mer effekt vid en viss grad av sjukdom? Det vet vi inte ännu.