I november förra året gjorde Strålsäkerhetsmyndigheten en inspektion vid Länssjukhuset i Sundsvall för att se om sjukhuset lever upp till de krav som finns i myndighetens föreskrifter. Nu meddelar man att verksamheten för strålbehandling får underkänt på 11 av 19 granskade punkter.

Bland annat handlar det om brister i organisation, ledning och styrning av verksamheten. Men det finns också brister vad gäller kontroller av utrustning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten kan samtliga brister påverka patientstrålskyddet.

– Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att det finns risk för försämrat behandlingsresultat och ökad risk för biverkningar om inte verksamheten leds, planeras, kontrolleras och följs upp på ett strukturerat sätt. Det är därför viktigt att ett ledningssystem för strålsäkerhet införs samordnat med Socialstyrelsens krav på kvalitet och patientsäkerhet, säger Carl Bladh, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Verksamheten har tagit fram en riskanalys när det gäller patientstrålskyddet, men även den får underkänt. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten saknar rapporten slutsatser, rekommendationer och beskrivning av osäkerheter och därmed har viktiga risker i verksamheten troligen missats. Dessutom saknar sjukhuset rutiner för extern oberoende kontroll av utrustning.

– Brister i kvalitetssäkring kan resultera i att fel dos ges till pa­tien­­terna, vilket kan leda till bestående strålskador. Det är därför viktigt att det finns rutiner för externa oberoende kontroller och att det tydligt framgår vem som beslutar när en utrustning får användas, säger Carl Bladh.