Marie Wedin, ordförande för Nordvästra Skånes läkareförening. Foto: Sveriges läkarförbund

– Det är egentligen en utveckling som pågått sedan 2014 när vi stängde 22 vårdplatser. Sedan dess har vårdplatsbristen varit ett stort problem vid Helsingborgs lasarett, säger Marie Wedin, huvudskyddsombud och ordförande i Nordvästra Skånes läkareförening.

De stängda vårdplatserna ledde till överbeläggningar på vårdavdelningarna. Vårdförbundet har själva tidigare gjort en 6:6a-anmälan och sjukhuset har fått betala flera miljonviten genom åren.

När sjukhuset ändå lyckats minskat överbeläggningarna har dock fler patienter blivit kvar på akuten. Och när personalen både behövt ta hand om akuta och inneliggande patienter har det försämrat arbetsmiljön, berättar Marie Wedin.

Därigenom har det blivit svårare att rekrytera nya sjuksköterskor och de erfarna har sagt upp sig i högre utsträckning. Det blev också svårt att rekrytera inför förra sommaren, vilket gjorde att akuten i Ängelholm stängdes tillfälligt och sjuksköterskor flyttades därifrån, vilket i sin tur ledde till att några där sa upp sig.

Från att ha varit ett mer utpräglat problem för sjuksköterskorna, har det också spillt över på läkargruppen.

– Akutmottagningen är alldeles för liten. Hela tiden blir den fysiska arbetsmiljön sämre och sämre. Och hela tiden blir det svårare att flytta patienterna; de kommer inte vidare upp på sjukhuset, säger Marie Wedin.

Hon fortsätter:

– Det är lika mycket ett läkarproblem att akutmottagningen fungerar dåligt och är överansträngd. Därför är det logiskt att Läkarförbundet och Vårdförbundet gör det här ihop, säger hon och syftar till den gemensamma anmälan som huvudskyddsombuden gjort till Arbetsmiljöverket.

Det var i november som Läkarförbundet och Vårdförbundet vände sig till arbetsgivaren med begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagen kapitel 6, paragraf 6a. Men de båda facken menar att sjukhusets svar och analys av sjuksköterskebristen och det höga övertidsuttaget bland sjuksköterskor är alltför vaga. Nu tar de därför saken till Arbetsmiljöverket.

Till viss del kan Marie Wedin ha förståelse för att pandemin försvårar situationen ytterligare för arbetsgivaren. Men hon poängterar att problembilden är gammal.

– Det är en lång historia och nu måste vi sätta ner foten.

Läkarförbundet och Vårdförbundet vill att sjukhuset gör en probleminventering, en handlingsplan och en tidsplan för att åtgärda problemen. Och det bör göras skyndsamt.

– Sommaren är bara några månader bort. Nu är det hög tid att tänka på en handlingsplan, säger Marie Wedin.

 

Läs även:

Helsingborg får betala 1 miljon för överbeläggningar

Läkare: »Ovärdig« arbetsmiljö på akuten i Helsingborg

Regionen slipper miljonvite

Fara för patientsäkerheten på akuten – nu hotar vite

IVO kräver åtgärder på akuten i Helsingborg

Ny dyr nota för överbeläggningar i Helsingborg

Helsingborg slår rekord i viten

Orimligt lång vårdtid på akuten i Helsingborg