USB-stickan som försvunnit innehöll uppgifter från röntgenundersökningar och inkluderar sekretessbelagd information. Det handlar bland annat om diagnoser, sjukdomshistorik, medicinska tillstånd och personnummer på patienterna.

Samtliga 2 000 berörda patienter har blivit kontaktade med brev där sjukhusledningen förklarar vad som har hänt, skriver Dagens Samhälle.

– Vi tar det här på största allvar. Det är allvarligt att sekretessbelagd information har läckt ut. Vi har regelverk och rutiner som tyvärr inte har följts i det här fallet, säger Ole Hansen, sektionschef och överläkare på Skånes universitetssjukhus, till tidningen.

En forskare hade fått tillstånd att ta information från ett kvalitetsregister med personuppgifter till patienter inom hjärtsjukvården. Uppgifterna sparades ner på ett USB-minne som inte var krypterat och som sedan lämnades över till en medarbetare som skulle jobba vidare med materialet. Medarbetaren stoppade USB-minnet i fickan och glömde att plocka upp det när arbetskläderna kastades i en tvättpåse vid dagens slut.

Nu går sjukhuset igenom rutiner och riktlinjer och påminner medarbetarna om vad som gäller.

– Det här har inte inträffat förut så jag tror inte att det är ett systemfel utan snarare ett olycksfall i arbetet, säger Ole Hansen till Dagens Samhälle.

Händelsen har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen. Den utreds också internt, bland annat för att fastställa vilka konsekvenser händelsen ska få för den medarbetare som slarvade bort USB-minnet.