För två år sedan meddelade Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten att utlämnandet av försäljningsstatistik för enskilda läkemedel skulle begränsas. Anledningen var att myndigheterna riskerar att bryta mot bestämmelserna om statistiksekretess.

Den nya rättstolkningen har mötts av oro eftersom olika aktörer inte längre har åtkomst till statistikuppgifter som behövs för olika typer av uppföljningar. Både läkemedelsbranschen och andra sakkunniga inom läkemedelsområdet har varnat för negativa effekter, inte minst för patienter.

Mot bakgrund av det tillsätter regeringen nu en utredning som ska »säkerställa att uppgifter som avser försäljningsstatistik för läkemedel i så stor utsträckning som möjligt ska kunna lämnas ut till de aktörer som tidigare haft åtkomst till dem«.

– Det är viktigt att vi har system och processer som är rättsligt säkra samtidigt som de underlättar för både patienter och samhälle, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Utredaren ska undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att man även fortsatt ska kunna arbeta med till exempel ordnat införande av nya läkemedel, prissättning och subvention av läkemedel och hantering av bristsituationer inom läkemedelsområdet.

Utredare blir Ulrika Sandén, jurist och universitetslektor som forskar om medicinsk rätt vid Umeå universitet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

 

Läs mer:

Regeringen ser över effekterna av stoppad läkemedelsstatistik

Beslut om att inte lämna ut läkemedelsstatistik skapar stor oro