Som Läkartidningen har rapporterat fick drygt 30 anställda i Region Norrbotten vaccin mot covid-19 trots att alla i de prioriterade grupperna inte hunnit få sina doser. Efter att det blev känt inledde regionen en utredning för att ta reda på vad som skett. Nu är den klar. Resultatet visar att de anställda vaccinerade sig i strid med chefens order.

Det var i början av vecka 3 som regionens vaccinsamordnare på en norrbottnisk ort informerade om att det skulle bli vaccinampuller kvar efter den kommunala vaccineringen. En verksamhetschef på sjukhuset fick då en fråga om det var aktuellt att vaccinera personal i en arbetsgrupp. Men chefen ansåg inte att det var aktuellt.

– Chefen tackade nej med hänvisning till att det finns andra, till exempel de äldsta medborgarna, som är högre prioriterade att få vaccin. Ett korrekt beslut, i enlighet med fastställd prioriteringsordning, säger regiondirektör Anna-Stina Nordmark Nilsson i ett pressmeddelande.

Hon uppger att det fanns tid att planera om för att det överblivna vaccinet skulle kunna ges till grupper som hade högre prioritet. Det aktuella vaccinet är ett mRNA-vaccin, som är prioriterat för att användas för personer som är 65 år och äldre.

Trots detta valde drygt 30 av de anställda att vaccinera varandra mot covid-19 på fredagen under vecka 3.

– Vårt uppdrag är att se till att alla norrbottningar får full vaccination och det kommer vi att fullfölja. Vi har också fått i uppdrag att prioritera de som har störst risk att bli svårt sjuka, därför kan de som nu gått före i turordningen få vänta ett tag på att få sin andra dos, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson i pressmeddelandet.

Nu har ärendet lämnats över till den verksamhetsansvarige för vidare hantering, uppger regionen.