– Det är ansträngt. Det är den högsta beläggningen vi har haft under hela den här pandemin. Vi har fullt på våra covidplatser och det är också fullt på våra övriga intensiver. Vi överväger nu om vi behöver ta hjälp av andra intensivvårdsenheter i länen runtomkring, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig till Sveriges Radio P4 Jönköping.

Mats Bojestig menar att arbetssituationen blir helt orimlig om det fortsätter vara på samma sätt som det är nu. Just nu vårdas 21 covid-19 patienter på IVA. Därtill behöver regionen en större beredskap för ytterligare patienter, varpå man nu överväger att fråga grannregionerna om hjälp.

Läget gör också att personalen kan behöva fortsätta arbeta på krislägesavtalet. Som Läkartidningen tidigare berättat är Region Jönköpings län den enda regionen där läkare går på avtalet, vid sidan av övriga yrkesgrupper. Med avtalet blir ordinarie arbetsmått 48 timmar per vecka i max fyra veckor för en enskild anställd. Ersättningen blir 220 procent av lönen, vilket höjs ytterligare vid särskild nödfallsövertid.

– Vi kan inte lätta på krislägesavtalet. Våra medarbetare har jobbat väldigt mycket och har gjort det nu i sex veckor snart och kan behöva göra det ytterligare en tid, säger Mats Bojestig.

 

Läs även:

Läkarförbundet Skåne överväger andra lösningar än krislägesavtalet

Efter kritik – nya regler för att få aktivera krislägesavtalet

Kluvet om krislägesavtal i Skåne

Läkare i Jönköping börjar jobba på krislägesavtal