Beslutet att byta namn togs våren 2019 i samband med att alla landets landsting blev regioner. Tanken var att Västra Götalandsregionen skulle få samma namnstandard som alla andra regioner genom att sätta ordet »region« först.

Namnbytet skulle ha skett vid årsskiftet 2020/2021. På grund av pandemin sköts förändringen dock upp – och nu föreslår regionstyrelsen att namnbytet ska skrotas helt.

Regionstyrelsen pekar på att namnstandarden inte regleras i lag utan är en rekommendation. Och eftersom man bedömer att Västra Götalandsregionen är »ett etablerat och inarbetat namn med hög igenkänning« är det bra att behålla det. Dessutom skulle det kosta cirka 10 miljoner kronor när skyltar och loggor ska bytas ut – en kostnad som regionen vill slippa.

Därför föreslår regionstyrelsen nu att regionfullmäktige beslutar att upphäva det tidigare beslutet om att byta namn.